ازدواج و همسران

ازدواج امام جواد علیه السلام با ام الفضل

ازدواج امام جواد علیه السلام با ام الفضل
در این نکته اختلاف شده است که آیا مامون دخترش ام الفضل را پیش از وفات امام رضا علیه السلام به ازدواج امام جواد علیه السلام در آورد یا پس از وفات آن حضرت؟ نگارنده: در سیره امام رضا علیه السلام گذشت که مامون دخترش را به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورد، بلکه وی را نامزد امام جواد علیه السلام قرار داد. از همین رو است که برخی توهم کرده اند که مامون دخترش را در زمان حیات امام رضا علیه السلام به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورده است. اما حقیقت آن است که مامون دخترش را در زمان حیات امام رضا علیه السلام به نامزدی امام جواد علیه السلام درآورد و پس از رحلت امام رضا علیه السلام، ازدواج آن دو صورت گرفت. شیخ مفید گوید: مامون شیفته ابو جعفر علیه السلام بود. زیرا می دید آن امام با آن سن و سال اندک در فضل و حکمت و علم و آداب و کمال عقل تا چه اندازه پیش است. به طوری که هیچ کدام از مشایخ همعصر آن حضرت با وی برابری نمی کردند. از این رو دختر خویش را به همسری امام جواد علیه السلام درآورد و در بزرگداشت و اکرام آن حضرت از هیچ کاری فروگذار نمی کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *