اصحاب و شاگردان

از ویژگیهای شیعه زمان امام جواد

پیش از اشاره به مسائل مربوط به آثار کمی سن امام جواد (علیهالسلام)، خوب است اشاره کنیم به اینکه: شیعه امامیه، تحت تاثیر تعالیم ائمهی اطهار (علیهمالسلام) و به جهت پای بندیشان به روش قرآن، به اعتماد بر عقل، و تسلیم در برابر داوری آن و پذیرفتن احکام آن در اعتقاداتشان، ممتاز گشتهاند. این ویژگی، یک امر عارضی یا یک حالت استثنائی در مورد ایشان نبوده، بلکه از اموری است که در اندیشه و تفکر آنان ریشه داشته و در زوایای مختلف فرهنگ تشیع و به طور کلی معارف شیعه، نفوذی عمیق داشته است. محقق پژوهشگر، سید مهدی روحانی در اینجا اضافه میکند: «و در میان شیعه، متکلمان بزرگ و صاحبان اندیشههای نو و قریحههای زاینده، امثال هشام بن حکم، هشام بن سالم، ابوجعفر محمد بن نعمان احول که نزد شیعه به «مومن الطاق» و نزد اهل سنت به «شیطان الطاق» شهرت یافته و علی بن اسمعیل میثمی و غیر ایشان و پس از آنان، شاگردانشان و… برخاستند. بلکه مسلک «اعتزال» که گفته میشود در اعتماد بر عقل و احکام عقلی تندروی کرده، از سخنان ائمه شیعه نشات یافته است. چرا که دو رکن بزرگ این مسلک که عبارتند از توحید و عدل، از سخنان امیرالمومنین علی (علیهالسلام) برداشت شده است». بنابراین، شیعه جز با برهانی روشن و دلیلی قاطع که باورهایشان را خاضع و خردهایشان را تسلیم سازد. چیزی را که عقل بعید بداند نباید میپذیرفتند. [ صفحه ۲۴]
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگانی سیاسی امام جواد (ع)نوشته آقای علامه سید جعفر مرتضی عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *