از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعاری در باب ولادت امام جواد علیه السلام

امشب زمین و آسمان باید چراغانی شود سر تا سر روی زمین از گل، گلافشانی شود بلبل به عشق روی گل، مست غزلخوانی شود
اکناف عالم سر به سر نوشین و نورانی شود و آن گه ملک، آمادهی پست نگهبانی شود جبرئیل، مأمور از پی گهواره جنبانی شود از
یمن این زیبا پسر، واشد گره از کار ما شد سایهی لطف خدا، شامل به حال زار ما وز رحمت حق شد عیان، از پشت پرده یار ما تا
آنکه گردد جود او سرمایهی بازار ما روشن شده از نور او چون روز، شام کار ما با دلبربایی، دل بود از دست ما دلدار ما [ صفحه
۵۷ ] او آمده احیا کند با جود خود موجود را پاینده سازد در جهان او پرچم محمود را سازد مشخص بهر ما، راه زیان و سود را
راضی کند با طاعتش، او خالق معبود را خاموش سازد در جهان، او آتش نمرود را گسترده سازد بهر ما، او خوان لطف و جود را
مانند احمد خلق او، جاوید در آفاق شد در زهد و تقوا چون علی، در ملک هستی طاق شد مانند زهرا عصمتش، سرچشمهی اشراق
شد در بردباری چون حسن، نزد همه مصداق شد همچون حسین ابن علی، فرماندهی عشاق شد گاه عبادت بندهاش، صد یوسف و
اسحاق شد مانند باقر علم او، زینت دهد اسلام را با شیوهی صادق کند، هوشیار خاص و عام را با فکر بکر خویشتن، او پخته سازد
[ خام را چون موسی جعفر کند، اجرا همه احکام را [ ۱۷ ] . [ صفحه ۵۸
برگرفته از کتاب سیره و زندگانی حضرت امام محمد تقی علیه السلام نوشته: لطیف و محمدرضا راشدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *