از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام محمد تقی ، حضرت جواد الائمه (ع) – از شـرار زهـر کـیـنـه پـیـکـرم آتـش گـرفـت

از شـرار زهـر کـیـنـه پـیـکـرم آتـش گـرفـت
از جـفـای همسـرم خـاکـستـرم آتـش گـرفـت

هـمـدم نـا آشنـایـم قـاتـل جـانـم شـده
از جسـارت هـای او پـا تـا سـرم آتـش گـرفـت

بـا کـنیـزان خـنده بـر لـب دارد و کـف می زنـد
قلب من از خنده هـای همسرم آتـش گـرفـت

در مـیـان حجـره ام پـا می کـشم روی زمـیـن
از شـرار آه سیـنـه،بـسـتـرم آتـش گـرفـت

روضه ی شهـر مـدیـنـه ذکـر لـب هـایـم شـده
خـاطـرم از غـصّـه هـای مـادرم آتـش گـرفـت

یـاد آن روزی بـسـوزم کـه ابَـر مـرد حـنـیـن
بـا قـد خـم نـالـه می زد کـوثـرم آتـش گرفـت

آن قـدَر گـریـه نـمـودم از غـم سـنـگـیـن او
ای خـدایـا پـلک چـشمـان تـرم آتـش گـرفـت

تـشـنـگـی تـاب و تـوانـم را رُبـوده ای خـدا
می بـرم نـام حسین و حنجـرم آتـش گـرفـت

روز عـاشورا حسین می گـفـت در زیـر لـبـش
حـنـجـر خـشک عـلـیّ اصـغـرم آتـش گـرفـت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *