از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام جواد (ع) – امشب زمین و آسمان باید چراغانى شود

امشب زمین و آسمان باید چراغانى شود
سرتاسر روى زمین از گُل، گل افشانى شود

بلبل به عشق روى گل مست غزلخوانى شود
اَکناف عالم سربه سر تزیین و نورانى شود

وآنگه ملک آماده پُست نگهبانى شود
جبرییل مأمور از پى گهواره جنبانى شود

چون حجت بر حقّ حق محبوب معبود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

در دهم ماه رجب ماهى ز یثرب سر زدى
کز مقدمش روح الامین در عرش بال و پر زدى

وز پرده دل نعره الله اکبر بر زدى
کامروز ذات حق شرر بر تار و پودش برزدى

بر تارک خلق جهان زین مژده حق افسر زدى
ساقى کوثر زین خبر فریاد شادى برزدى

کز بهر یارى بشر سرمایه سود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

از یمن این زیباپسر وا شد گره از کار ما
شد سایه لطف خدا شامل به حال زار ما

وز رحمت حق شد عیان از پشت پرده یار ما
تا آن که گردد جود او سرمایه بازار ما

روشن شده از نور او چون روز شام تار ما
با دلربایى دل برد از دست ما دلدار ما

برگو تو بر خلق جهان آن روز موعود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

او آمده احیا کند با جود خود موجود را
پاینده سازد در جهان او پرچم محمود را

سازد مشخص بهر ما راه زیان و سود را
راضى کند با طاعتش او خالق معبود را

خاموش سازد در جهان او آتش نمرود را
گسترده سازد بهر ما او خوان لطف جود را

در کان هستى هرچه بود از جود موجود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

او آمده با علم خود مشت عدو را وا کند
یحیى ابن اکثم را به یک ایماى خود رسوا کند

اسلام را با منطقش جاوید و پابرجا کند
صدها هزاران راز را بهر بشر افشا کند

کو مجرى حکم خدا از نسل محمود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

مانند احمد خُلق او تا شهره آفاق شد
در زهد و تقوا چون على در ملک هستى طاق شد

مانند زهرا عصمتش سرچشمه اشراق شد
در بردبارى چون حسن نزد همه مصداق شد

همچون حسین بن على فرمانده عشاق شد
گاه عبادت بنده صد یوسف و اسحاق شد

چون عابدین در بندگى مسجود معبود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

مانند باقر علم او زینت دهد اسلام را
با شیوه صادق کند هوشیار خاص و عام را

با فکر بِکر خویشتن او پخته سازد خام را
چون موسى جعفر کند اجرا همه احکام را

همچون رضا بر هم زند دیباچه اوهام را
شیرین کند از بهر ما او تلخى ایام را

کز بهر ما “ژولیده” گان این عید مسعود آمده
یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *