از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام جواد (ع) – ولادت خیـرالعبـاد است

ولادت خیـرالعبـاد است
میلاد حضرت جـواد است

قلب رضا خرّم و شاد است
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

خانۀ دل منجلی آمد
نهم وصیّ و ولی آمد

محمّـد ابن علی آمد
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

این گوهر دریـای جود است
این عالم غیب و شهود است

امـام عـالم وجـود است
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

بیـن همـه ائمـۀ نـور
او به جـواد آمـده مشهور

چشم بد از ماه رخش دور
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

دل شـده زائـر حـریمش
جهان پر از فیض عظیمش

دست خـدا دست کریمش
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

رضـا زنـد خنـده بـه رویش
چون گل کند پیوسته بویش

چشم همـه عـالم به سویش
عالم شده همه‌جا گلشن

اباالجواد چشم تو روشن
****

شمس ولا را قمر آمد
بحر شرف را گهر آمد

امام رضا را پسر آمد
عالم شده همه جا گلشن

ابا الجواد چشم تو روشن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *