اصحاب و شاگردان

اصحاب امام جواد

شاگردان مکتب جعفری و فرزندان آن ها، علم و دانش را در خاندان سیادت می دانستند و برای کسب علم و دانش از ساحت خانه ی آن حضرت جدا نمی شدند و [ صفحه ۲۶۸] دوری نمی جستند؛ چرا که از زمان امام رضا علیه السلام تا زمان غیبت کبری – که زمان چهار امام است – بیش از شصت سال نبود و پیرمردان خردمند و با فضیلت بسیاری بودند که در محور خاندان ائمه ی معصومین علیهم السلام دور می زدند از میان آن ها کسانی که در صف اصحاب امام جواد علیه السلام قرار گرفتند، عبارتند از: ۱ – ابراهیم بن محمد همدانی ۲ – ابراهیم بن داوود ۳ – ابراهیم بن مهرویه ۴ – ابراهیم بن مهزیار ۵ – ابراهیم بن شیبه اصفهانی ۶ – احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ۷ – احمد بن محمد بن عیسی اشعری ۸ – احمد ابن محمد بن عبیدالله اشعری ۹ – احمد ابن محمد بن خالد ۱۰ – احمد بن اسحاق بن اشعری. ۱۱ – احمد بن حماد ۱۲ – احمد بن محمد بن بندار ۱۳ – احمد ابن حماد مروزی ۱۴ – احمد ابن محمد بن عبید قمی ۱۵ – احمد ابن عبدالله کوفی ۱۶ – احلم بن بشار مروزی ۱۷ – ادریس قمی ۱۸ – اسحاق بن ابراهیم ۱۹ – ایوب بن نوح بن دراج ۲۰ – جعفر بن محمد بن یونس ۲۱ – جعفر بن یحیی ۲۲ – جعفر بن داود یعقوبی ۲۳ – جعفر بن محمد الهاشمی ۲۴ – جعفر الجوهری ۲۵ – حسن بن سعید اهوازی ۲۶ – حسین بن سعید اهوازی ۲۷ – حسن بن عباس بن حراش ۲۸ – حسن بن علی بن ابی عثمان ۲۹ – حسن بن راشد ۳۰ – حسن بن عباس بن خریش رازی ۳۱ – حسین بن یسار ۳۲ – حسین بن مسلم ۳۳ – حسین بن اسد ۳۴ – حسین بن سهل ۳۵ – حسین بن علی قمی ۳۶ – حسین بن محمد قمی [ صفحه ۲۶۹] ۳۷ – خفص جوهری ۳۸ – اسحاق بن اسماعیل نیشابوری. ۳۹ – خلف بصری ۴۰ – داوود بن قاسم جعفری ۴۱ – داوود بن مهزیار ۴۲ – زکریا بن آدم قمی ۴۳ – سعد بن سعید ۴۴ – سهل بن زیاد از اهل ری ۴۵ – شاران بن خلیل پدر فضل بن شاذان ۴۶ – صالح بن ابی حماد ۴۷ – صالح بن محمد همدانی ۴۸ – صفوان بن یحیی بلخی ۴۹ – عبدالله بن محمد بن سهل ۵۰ – عبدالله بن محمد ۵۱ – عبدالله بن صلت ابوطالب قمی ۵۲ – عبدالله بن محمد بن حماد رازی ۵۳ – عبدالله بن محمد رازی ۵۴ – عباس بن عمر همدانی. ۵۵ – عبدالجبار بن مبارک نهاوندی ۵۶ – عبدالرحمن بن ابی نجران کوفی ۵۷ – علی بن حسین بن علی ۵۸ – علی بن محمد بن علی علوی حسنی. ۵۹ – علی بن مهزیار اهوازی ۶۰ – علی بن عبدالله مداینی ۶۱ – علی بن اسباط ۶۲ – علی بن حدید بن حکیم ۶۳ – علی بن حکم ۶۴ – علی بن یسیر ۶۵ – علی بن نصر ۶۶ – علی بن یحیی ۶۷ – علی بن بلال بغدادی ۶۸ – علی بن عبدالله قمی ۶۹ – علی بن محمد قلانسی ۷۰ – علی بن حسان واسطی ۷۱ – قاسم بن حسین بزنطی ۷۲ – محمد بن خالد برقی ۷۳ – محمد بن فرج ۷۴ – محمد بن سنان ۷۵ – محمد بن ابراهیم ۷۶ – محمد بن عبده ۷۷ – محمد بن اسماعیل ۷۸ – محمد بن نصیر ۷۹ – موسی بن قاسم بن معاویه ۸۰ – موسی بن عبدالله بن عبدالملک [ صفحه ۲۷۰] بن هشام ۸۱ – موسی بن داود ۸۲ – موسی بن عمر ۸۳ – محمد بن حسن واسطی ۸۴ – محمد بن حسن بن محبوب ۸۵ – نوح بن شعیب بغدادی. ۸۶ -هارون ابن حسن بن محجوب. ۸۷ – یزداد ۸۸ – ابوخداش ۸۹ – ابوالحسین ۹۰ – ابومساور ۹۱ – ابوساره ۹۲ – ابوسکینه کوفی ۹۳ – ابوجعفر بصری ۹۴ – زینب بن محمد بن یحیی ۹۵ – زهراء ام احمد بن حسین بغدادی این ها اسامی برخی از اصحاب نزدیک امام جواد علیه السلام بود که در ملازمت آن حضرت می زیستند و از محضر امام علیه السلام کسب فیض علم و دانش می نمودند و به اطراف و اکناف می رفتند و علم و دانش را از خاندان وحی به جهانیان ابلاغ می کردند. گفتنی است که شرح حال اصحاب امام جواد علیه السلام در کتاب «دائره المعارف رجال اسلام» ثبت و ضبط گردیده است.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه نوشته آقای حسین عماد زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *