اصحاب و شاگردان

اصحاب امام صادق سعید بن مسلمه

۱- در رجال نجاشی (ص ۱۳۰ چاپ) گوید: سعید بن مسلمه کوفی له کتاب اخیرناه ابن نوح عن الحسن بن حمزه عن ابن بطه قال حدثنا محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عیسی عن [ صفحه ۶۹] ابن ابیعمیر عن سعید به ۲- سعید بن مسلمه بن هشام بن عبدالملک بن مروان دمشقی. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب رجال (ص ۲۰۳ چاپ نجف) وی را از اصحاب حضرت صادق (ع) نام میبرد. ۳- همچنین شیخ الطائفه الحقه الامامیه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی علیه الرحمه در کتاب: الفهرست (ص ۷۷ چاپ نجف) مینویسد: سعید بن مسلمه له اصل رویناه بالاسناد الاول عن ابن ابی عمیر عنه. ۴- مولی عنایت الله قهپایهای در مجمع الرجال (ص ۱۲۰ سوم) اقوال بزرگان را درباره او عینا نقل میکند که ما نیز از کتب آنها نقل نمودیم. ۵- علامه حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی در الذریعه (ص ۱۵۱ دوم) مینویسد: اصل: سعید بن مسلمه… سپس گوید از اصحاب امام صادق (ع) است. ۶- علامه حاج سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه (ص ۶۴ سی و پنجم) پس از نقل عبارت نجاشی میفرماید: در تعلیقه گوید: روایت ابن ابیعمیر از او اشاره به وثاقت او است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *