اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – ایوب بن نوح دراج کوفی

این مرد از جمله روات ثقات و از رجال عظیم المنزله و نیک اعتقاد است که او را از جمله اصحاب حضرت ابیالحسن الرضا و امام
محمد الجواد علیه السلام [ ۱۷۳ ] شمردهاند و در نقد الرجال مینویسد [ ۱۷۴ ] . ایوب بن نوح بن دراج نخعی ابوالحسین وکیل آن
حضرت ابیالحسن و ابیمحمد علیه السلام و از رجال عظیم المنزله در خدمت آن دو بزرگوار و با امانت بوده او مردی شدید الورع
و کثیر العباده و ثقه در روایات شمرده شده پدرش نوح بن دراج قاضی کوفی و مردی صحیح الاعتقاد بوده، برادرش جمیل بن
دراج هم در این ردیف است. ایوب از جماعتی از اصحاب امام صادق روایت کرده ولیکن از پدر و عم خود روایتی ننموده و از
اوست کتاب نوادر و احمد بن محمد بن [ صفحه ۲۱۸ ] خالد از او روایت کرده که او را کتاب و روایت و مسائلی از امام هادی
علیه السلام است.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *