اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – جعفر بن محمد بن یونس احول

این مرد نیز از اصحاب امام جواد است که در دوایر المعارف [ ۱۷۵ ] او را جزء اصحاب آن حضرت به شمار آورده و مرحوم
میرمصطفی در نقدالرجال [ ۱۷۶ ] مینویسد: جعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی مولی الجبیله از اصحاب امام جواد است و احمد
بن محمد بن عیسی از او روایت کرده و از برای او است کتاب نوادر و احمد بن محمد خالد از او روایت نموده نجاشی او را از
ثقات شمرده و از اصحاب امام جواد و حضرت هادی علیه السلام میداند.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *