اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – عبدالله بن محمد الحضینی

این مرد نیز از جمله از اصحاب امام (ع) به شمار آمده و در دوائرالمعارف [ ۱۹۱ ] نام او برده شده در کتاب نقدالرجال مینویسد
مردی ثقه بوده و از برای او است کتابی که عده از « ح» ۱۹۲ ] عبدالله بن محمد بن حصین الحضینی الاهوازی از اصحاب رضا ]
اصحاب ما از او روایت کرده و محمد بن عیسی بن عبید از او روایت نموده نجاشی گوید او را کتابی است و احمد بن عمر الخلال
[ رازی روایت کرده [ صفحه ۲۲۵
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *