شهادت, فرزندان و نوادگان

امام هادی و خبر شهادت پدر

هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام در مدینه به سر میبرد، هارون بن فضل گوید : در روزی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید امام هادی علیه السلام را دیدم فرمود : انا لله و انا الیه راجعون، پدرم به شهادت رسید، به ایشان گفته شد : چگونه به این امر آگاه شدی؟ فرمود : برای خداوند ذلت و خواری در قلبم ظاهر شد که تاکنون سابقه نداشته است. [۲۹] . مردی که برادر رضاعی حضرت بود گوید : امام هادی علیه السلام در بین گروهی نشسته بود که ناگهان بسیار گریست، آنگاه داخل منزل خود شد و صدای شیون و ناله برخاست، پس از آنکه آن حضرت از منزل خارج شد از علت گریهی ایشان سوال کردند، فرمود : پدرم در همان لحظه از دنیا رفت، گفته شد : چگونه بدان آگاه شدی؟ فرمود : آنچنان عظمت و جلال الهی در قلبم ظاهر شد که تاکنون سابقه نداشت دانستم که امام درگذشته است. [۳۰] . یکی از اموری که – به موجب روایات – نزد شیعه قطعیت یافته آن است که امام معصوم را جز امام غسل نداده و جز امام بر او نماز نمیگزارد، همانطور که گفتیم هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوارش در مدینه به سر میبرد، از این رو با قدرت الهی این امور را شخصا انجام داد، و این امر در مورد امام رضا علیه السلام که در شهر طوس به شهادت رسید و فرزند ایشان امام جواد علیه السلام در مدینه بود نیز اتفاق افتاد. در روایات وارد شده که امام رضا علیه السلام دستور داد هنگام شهادت در خانه را ببندند، پس از آنکه امام جواد علیه السلام بر سر جنازهی پدر حاضر شد اباصلت غلام آن حضرت از او پرسید : چگونه وارد خانه شدی؟ فرمود : کسی که مرا در این زمان از مدینه به اینجا آورد او کسی است که مرا از در بسته وارد خانه ساخت. اما مسعودی در مروج الذهب گوید : واثق پسر معتصم عباسی بر جنازهی آن حضرت نماز گزارد [۳۱] ، که در صورت صحت این گفتار این عمل بر اساس ظاهر کار اینگونه بوده است، و امام هادی علیه السلام در خفا این وظائف را انجام داده است. البته نماز پسر معتصم بر جنازهی حضرت به خاطر دفع تهمت قتل آن حضرت به وسیلهی او بوده است، تا بدین وسیله بتواند خود را از هر گونه شائبهای در این موضوع برهاند. در کتاب الامام الصادق علیه السلام و المذاهب الاربعه آمده است : معتصم میخواست مخفیانه آن حضرت را به خاک بسپارد، و به کسی اجازهی حضور در تشییع جنازهی ایشان را ندهد، اما شیعیان با گستردگی هر چه بیشتر که در حدود دوازده هزار نفر میشدند، بر جنازهی ایشان حاضر شدند در حالیکه شمشیرهایشان بر روی شانههایشان قرار داشت، و جنازهی آن حضرت را با احترام تشییع نمودند.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *