معجزات و کرامات

حجاب امام جواد از دشمن

حجاب: دعائی است که بوسیله ی آن ائمه معصومین علیهم السلام از چشم کسانی که قصد سوء به آنها داشتند غائب و ناپدید می شدند. [۹۴۴] ۱۷ – سید بن طاووس گفته است: حجاب محمد بن علی (امام جواد) علیه السلام این است: آفریننده، با عظمت تر از آفریدگان است و روزی دهنده، گشاده دست تر از روزی خورندگان می باشد و آتش خشم خداوند که احاطه کرده و مانند ستونهای بلند، بر کشیده است، قلوب متمردین و نافرمانها را مشتعل می کند و حیله و مکر حسودان را به وسیله ی سوگند ها و احکام و دستورها و لوح محفوظ و پرده آویخته به عرش پروردگار عظیم و بزرگ ما به خودشان باز می گرداند. حجاب گرفتم و در پس پرده، نهان گردیدم و پناهنده شدم و چنگ زدم و دژ و [ صفحه ۲۹۷] حصن و سنگر بندی کردم به «الف، لام، میم» و به «کاف، ها، یا، عین، صاد» و به «طا، ها»، و به «طا، سین، میم» و به «حا، میم» و به «حا، میم، عین، سین، قاف» و به «نون» و به «طا، سین» و به «قاف»؛ سوگند به قرآن مجید! و همانا آن، سوگندی است که اگر بدانید و آگاه باشید، بسیار عظیم و بزرگ است! و خدای متعال، ولی و صاحب اختیار من و چه خوب وکیل و نماینده ای است. [۹۴۵] .
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *