احادیث و سخنان

حدیث امام جواد محرمات شیر دادن

[۷۰۷] ۸ – ثقه الاسلام کلینی گفته است: از علی بن مهزیار اهوازی، روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام عرض کردند: مردی کنیزک شیر خواری را به همسری گرفت و همسر دیگرش به او شیر داد؛ سپس از همسر سوم او نیز شیر نوشید؛ ابن شبرمه گفته است کنیزک و هر دو زنش، بر وی حرام هستند. امام جواد علیه السلام فرمود: ابن شبرمه، اشتباه کرده است؛ تنها کنیزک و همسری که ابتدا به او [ صفحه ۲۳۱] شیر داده است، بر وی حرام است؛ اما همسر دوم، بر مرد حرام نیست؛ زیرا چنان است که گویی دختر خود را شیر داده است. [۷۰۸] . [۷۰۹] ۹ – و نیز آورده است: از علی بن مهزیار نقل شده که گفت: عیسی بن جعفر بن عیسی از امام جواد علیه السلام پرسید: زنی، فرزند شیر خوار مرا شیر داده است؛ آیا می توانم دختر همسرش را، به همسری خود در آورم؟ حضرت فرمود: چه سوال خوبی کردی؛ دقیقا به همین دلیل است که مردم می گویند: همسرش به واسطه ی «شیر مرد»، بر وی حرام گشت؛ این شیر، همان شیر مرد (و موجب حرمت است)، نه غیر آن؛ به حضرت عرض کردم: آن دختر، از همان زنی که فرزند مرا شیر داده نیست؛ بلکه دختر زنی دیگر، از شوهر اوست. حضرت فرمود: اگر ده نفر متفرق و جداگانه (از زنان جداگانه آن مرد) هم باشند، هیچ کدام بر تو حلال نخواهند بود و به مثابه ی دختران تو هستند. [۷۱۰] .
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *