احادیث و سخنان

حدیث امام صادق نکت و نقر

در روایتی که شیخ طوسی در «امالی» نقل کرده آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ان منا لمن ینکت فی قلبه، و ان منا لمن یوتی فی منامه، و ان منا لمن یسمع الصوت مثل صوت السلسله فی الطست، و ان منا لمن یاتیه صوره اعظم من [ صفحه ۲۱۸] جبرئیل و میکائیل. [۱۹۸] . از ما ائمه برخی از نکت قلبی – که افاضه اشراقیه انوار علم به قلب است – استفاده می کند و برخی در خواب می بینند و بعضی از ما صدا می شنود مانند صدای زنجیری که به لب تشت بکشند و برخی با یک صورت بزرگی که از جبرئیل و میکائیل بزرگتر و با هیبت تر است مواجه می شوند که همان معلم شدید القوای آسمانی، یا روح است که واسطه ی افاضات غیبی می باشد. موید این روایت، روایت دیگری است که حضرتش به ابوبصیر فرمود: انا نزداد فی الیل و النهار، و لولا انا نزداد لنفد ما عندنا. فقال ابوبصیر: من یاتیکم؟ قال علیه السلام: ان منا لمن یعاین معاینه، و ان منا من ینقر فی قلبه کیت و کیت، و ان منا من یسمع باذنه وقعا کوقع السلسله فی الطست. [۱۹۹] . مدلول این روایت همان مفهوم آن است که: برخی از راه چشم، بعضی از راه گوش، جمعی از راه درون و گروهی از راه بیرون با عالم غیر محسوس طبیعی عمومی بشر ارتباط دارند و از عالم بالا می گیرند و به عالم و خلق افاضه می نمایند. یزید بن فرقد هندی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرتش فرمود: ان الامام اذا شاء ان یعلم علم. [۲۰۰] . امام هر وقت که اراده کند بداند، می داند. در روایتی که محمد با سلسله سند از ابی جعفر علیه السلام نقل نموده، آمده که حضرتش فرمود: کان علی علیه السلام یعمل بکتاب الله و سنه نبیه، فاذا ورد علیه الشی ء الحادث الذی [ صفحه ۲۱۹] لیس فی الکتاب و لا السنه الهمه الله للحق فیه الهاما، و ذلک و الله من المعضلات. [۲۰۱] . علی علیه السلام وظیفه و ماموریتش این بود که به کتاب و سنت عمل کند. اگر موضوعی پیش آید که در کتاب و سنت نباشد خداوند آن را به او الهام می فرماید و ملحق به کتاب و سنت می شود و این نوع علم – به خدا قسم – از مشکلات علوم است که جز راسخان در علم و آن ها که موید من عندالله هستند درک نمی کنند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه نوشته آقای حسین عماد زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *