احادیث و سخنان

حدیث پیامبر نقل محدث قمی میفرماید

روایتهای بسیار درباره پرورش دل به ما رسیده است، حضرت محمد (ص) فرماید: در انسان پاره گوشتی است که هرگاه سالم و درست باشد، سایر اندام بدن نیز تندرست است، اگر آن بیمار و فاسد شود، سایر اندام بدن بیمار و فاسد میشود و آن دل آدمی است. امام محمد باقر، امام پنجم ما فرماید: دل بر سه گونه است: ۱- یکی دل سرنگون شده است که هیچ چیزی در آن نگنجد و آن دل کافر است. ۲- یک دل خیر و شر هر دو در آن درآید، هر یک که نیرومندتر است بر دیگری پیروز شود. ۳- یک دل است که گسترش دارد، چراغی از نور الهی در آن فروزان است، پیوسته نور میدهد و تا روز رستاخیز از بین نرود و آن دل با ایمان است. امام جعفر صادق میفرماید: ارزش دل به تن آدمی مانند امام نسبت به توده مردم است. گویند موسی یاران خود را پند همی داد. ناگاه در میان جمعیت [ صفحه ۴۳] شخصی برخاست و بیاختیار پیراهن خود را چاک زد! از خدا به موسی پیام رسید که هان ای موسی به آن مردک بگو پیراهن را چاک مزن بلکه دل را برای من پاره کن. آدمی که پیرو هوا و هوس و خواهش دل رود، امید و آرزوهایش را به دشمن بخشد. احسان کنندگان و نیکوکاران بیشتر از محتاجان به انفاق و احسان نیاز دارند، زیرا هم خدا پاداش دهد و هم توده مردم به نیکی یادشان کنند و هم در گروه هم ردیفشان سرفرازند.
برگزیده از کتاب زندگانی حضرت امام جواد (ع) و جلوههای ولایت نوشته آقای مرتضی مدرسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *