حوادث، وقایع، هجرت

خبر ملاقات مامون با امام جواد در حین رفتن به شکار

عدهای از اهل خبر و تاریخ از مخالف و مؤالف در کتب مربوطه خود که در احوال ائمه طاهرین نوشتهاند خبر برخورد مامون را به
حضرت جواد در معبر خود در کوچههای بغداد یا مدینه نوشته و به تفصیل بیانات امام علیه السلام و پیش آمد مأمون را در این مورد
شرح دادهاند اربلی در کتاب کشف الغمه [ ۴۹ ] و مجلسی در بحارالانوار [ ۵۰ ] از مناقب ابنشهرآشوب نقل نموده که مامون از
معبری میگذشت حضرت جواد علیهماالسلام را ایستاده بین کودکانی که به بازی مشغول بودند دید اطفال تمامی فرار اختیار
کردند و آن حضرت به جای خود ایستاد، مامون او را خواسته پرسید چرا تمامی اطفال فرار اختیار کردند و تو به جای خود
ایستادی، امام جواد فرمود مرا گناهی نبود و تقصیری بخود سراغ نداشتم که از ترس آن فرار کنم و راه هم تنگ و بسته نبود که آن
را بر تو باز نمایم و توسعه بدهم [ صفحه ۴۴ ] پس تو به هر جا که خواهی روانه شو، مامون گفت تو کیستی، حضرت فرمود، منم
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن ابیطالب علیهمالسلام، مأمون پرسید از علوم چه میدانی؟ امام فرمود از من
اخبار آسمانها را سؤال کن مأمون حضرت جواد را در آنجا گذاشته و روانه گردید و در دست بازی شکاری اشهب و سفید مایل
به سیاه بود که با آن در شکار طلب صید مینمود وقتی که از آنجا دور شد نگاه به یمین و یسار نموده شکاری را به نظر نیاورد
آنگاه باز از دست او پریده و به پرواز درآمد و در اطراف افق میگردید تا اینکه از نظر پنهان شد پس از ساعتی برگشته و ماهی
کوچکی را صید نموده و با خود آورده و آن را در بیتالطعم یا در آشپزخانه گذارد، مامون به همراهان خود گفت قتل این کودک
امروز به دست من نزدیک شده پس از آن از شکارگاه مراجعت نمود باز ابنالرضا را با کودکان در بین راه دید از حضرتش پرسید
اخبار آسمان که در نزد تو است چیست؟ امام جواد فرمود [ ۵۱ ] آری یا امیرالمؤمنین حدیث کرد مرا پدرم او از پدرانش از پیغمبر
(ص) از جبرئیل امین از پروردگار عالمیان که فرمود بین سماء و هوا دریائی عظیم است که موجها در آن متلاطماند و در آن دریا
ماهیان ریز زیرشکم سبز رقط الظهوری (پشت و کمر آنها خالهای سیاه و سفید) وجود دارد که بازهای شکاری ملوک و شاهان
آنها را صید نموده و آنان علما و اولاد پیغمبران را به آن آزمایش و امتحان میکنند [ صفحه ۴۵ ] فقال نعم یا امیرالمؤمنین حدثنی
ابی عن آبائه عن النبی عن جبرئیل عن رب العالمین انه قال بین السماء و الهوا بحر عجاج یتلاطم به الامواج فیه حیات خضر البطون
رقطا الظهور و یصیدها الملوک بالبزاه الشهب یمتحن به العلماء
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *