گسترش و ترویج علوم

سوال یحیی بن اکثم از حضرت جوادالائمه

یحیی پس از مقدماتی گفت: فدایت شوم: چه میفرماید درباره کسی که محرم بوده و قتل صید کرده است. امام (ع) فرمودند: ۱- در حل او را کشت یا در حرم ۲- دانا بود به حکم یا نادان ۳- از روی عمد کشت یا اشتباها این عمل را انجام داد [ صفحه ۲۲] ۴- آزاد بود یا بنده ۵- بالغ بود یا نابالغ و کوچک ۶- اولین دفعهای بود که چنین عملی انجام داده یا باز هم شکار کرده و کشته بود. ۷- شکار او از پرندگان بود یا از غیر آنها ۸- شکار کوچک بوده یا بزرگ ۹- این شخص در عمل خود مصر است یا نادم و پشیمان ۱۰- احرام آن شخص جهت عمره بوده است یا به جهت حج ۱۱- عمل شکار در شب انجام گرفته یا در روز یحیی بن اکثم و حاضرین که به خیال خود یک سئوال مشکل مطرح کرده بودند اکنون در برابر بازده سئوال یعنی بازده فرع از فروع این مسئله قرار گرفتند همگی مات و متحیر ماندند و زبانشان از سخن گفتن باز ماند و بر همه حاضرین مجلس عجز و بیچارگی قاضی و اضطراب او روشن گردید. مامون الرشید از این پیشآمد بسیار خرسند شده و خطاب به حاضرین گفت: آیا دانستید آنچه را من درباره ابن الرضا و علمش میگفتم و شما منکر او بودید. بعدا جواب مسئله را از خود حضرت خواستند و آن حضرت کلیه فروع آن را بیان فرمود. طالبین اگهی از جواب مسئله به کتب مربوطه مراجعه کنند. [ صفحه ۲۳]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *