آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – در بیان یگانگی خدای بزرگ

اشاره
روی داود بن القاسم الجعفری قال : قلت لابیجعفر الثانی علیه السلام : «قل هو الله احد»، ما معنی الاحد؟ قال : المجمع علیه بالوحدانیه، اما سمعته یقول : «و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله» [۹۸] ، ثم یقولون بعد ذلک : له شریک و صاحبه. فقلت : قول : «لا تدرکه الابصار» [۹۹] . قال : یا اباهاشم، اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، انت قد تدرک بوجهک السند و الهند و البلدان التی لم تدخلها، و لم تدرک ببصرک ذلک، فاوهام القلوب لا تدرکه الابصار.
کلام آن حضرت در بیان یگانگی خدای بزرگ
داود بن قاسم جعفری گوید : به امام عرضه داشتم : «بگو خدا یکی است»، معنای یگانگی خدا چه میباشد. امام فرمود : کسی که همه بر وحدانیت و یکتائی او اعتراف دارند، آیا نشنیدهای که خداوند میفرماید : «و اگر از آنان سوال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را مسخر گردانده گویند خداوند چنین نموده است»، آنگاه بعد از این اعتراف برای خداوند شریک و یاور قائل میشوند. گفتم : این آیه قرآن : «دیدگان او را درک نکند». فرمود : ای اباهاشم توهمات ذهنی از دیدهای چشمها دقیقتر و باریکتر است، گاه با توهمات ذهنیت سند و هند و شهرهایی که داخل آنها نشدهای را درک میکنی اما با دیدگانت آنها را درک نمینمایی، پس توهمات ذهنی را دیدگان نمییابند.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *