اخلاق و فضائل

صلوات بر امام جواد

علامه اصفهانی در دوائر [ ۱۵۳ ] المعارف مینویسد صلوات بر امام جواد علیه السلام بدین گونه است اللهم صل علی محمد بن علی
بن موسی (ع) علم التقی و نور الهدی و معدن الهدی و فرع الازکیاء و خلیفۀ الاوصیاء و امینک علی وحیک اللهم فکما هدیت به
من الضلالۀ و استنقذت به من الجهالۀ و ارشدت به من اهتدی و زکیت به من تزکی فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک
. [ و بقیۀ اولیائک انک عزیز حکیم [ ۱۵۴
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *