محل دفن

فضیلت زیارت امام جواد علیه السلام

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از حمدان قلانسی از علی بن محمد حضینی از علی بن عبدالله بن مروان از ابراهیم بن عقبه
روایت کرده که گوید، به حضرت ابیالحسن ثالث علیه السلام از زیارت حضرت ابیعبدالله الحسین و زیارت ابیالحسن و ابیجعفر
علیه السلام نوشتم جواب به من نوشت ابوعبدالله المقدم و هذا اجمع و اعظم اجرأ
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *