اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

قنوت امام جواد

[۹۱۸] ۴ – سید بن طاوس گفته است: دعای قنوت امام جواد علیه السلام، چنین است: خدایا! بخششهای تو، پیاپی است و نعمتهای تو، بهم پیوسته و فراوان است و شکر ما کوتاه و ستایش ما، ناچیز و اندک می باشد؛ در حالی که تو به مهربانی کردن، نسبت به کسی که اعتراف به کوتاهی خویش دارد، شایسته و سزاواری. خدایا! آب و نان (یا آب دهن یاقوت و بقیه جان) در گلوی اهل حق درمانده و گلوگیر شده است و اهل صدق، در تنگنا افتاده اند؛ در حالی که تو، نسبت به بندگان و هواخواهان خویش، دلسوز و مهربانی و سزاوار پذیرش دعای ایشان و شتاب نمودن، در گشایش از آنان می باشی. خدایا! بر محمد و آل محمد، درود فرست و نسبت به ما، چنان مساعدتی پیش دستی کن که بعد از آن خفت و خواری ای نباشد و چنان نصرت و پیروزی ای به ما ببخش که هیچ باطلی، آن را متزلزل نسازد و چنان نصیب و عرصه ی گسترده ای به ما مهیا و مقدر فرما که ولی ات در آن، در امان و دشمنت، ناکام و نا امید گردد و نشانه های تو در آنجا برپا گردد و دستوراتت، به اجرا در آید و منافع (یا ستمهای) دشمنانت، باز ایستد. خدایا! از جانب خویش، ما را به سرای رحمت و مهربانی به زودی وارد کن و تعجیل فرما و دشمنان خود را با عذاب و بلای خود، به منزلگاه عقوبت و عذاب به زودی وارد کن و تعجیل فرما. [ صفحه ۲۸۵] خدایا! ما را، یاری کن؛ به فریادمان برس و عقوبت و عذاب خویش را، از ما بردار و آن را، نصیب ستمکاران فرما. [۹۱۹] .
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *