حوادث، وقایع، هجرت

قیام ابراهیم بن مهدی زمان امام جواد

اگر بتوان آن را نهضتی دانست و حرکتی به شمار آورد. مهدی همان خلیفه ی عباسی برادر هارون بود که می گفتند نسبتا بهتر از دیگران بوده است. وقتی مامون در خراسان حضرت رضا علیه السلام را به ولیعهدی انتخاب کرد، عباسیان بغداد گمان کردند که واقعا مامون امام هشتم را ولیعهد خود کرده است از ترس اینکه حکمروایی و قدرت از دست بنی عباس بیرون شود و آل علی انتقام ظلمها و جنایات و قتلها و حبسها را بگیرند، در بغداد ابراهیم پسر مهدی را به خلافت نشاندند و دورش را گرفتند، و هنگامی که مامون امام رضا علیه السلام را در خراسان شهید کرد و راهی بغداد شد، این ابراهیم فرار کرد و اطرافیانش توبه کردند. بالاخره در سال ۲۱۰ هجری بود که شبی سیاه در جامه ی زنان، ماموری به او مشکوک شد و چون او را مورد پرسش قرار می دهد انگشتری گران قیمت به [ صفحه ۱۸۱] او می دهد و این بیشتر بر شک آن مامور می افزاید و بالاخره او را به دربار مامون می برند و او هم دستور می دهد در همان لباس زنانه ابراهیم را به تماشای مردم بگذارند و سپس او را به زندان می اندازند، تا شبی که مامون با پوران دخت، دختر حسن بن سهل ازدواج می کند، و در آن شب حسن و یا دخترش شفاعت ابراهیم را می نمایند و از زندان آزادش می کنند و او نیز در مدح و ثنای مامون اشعاری می سراید و از آن پس خوش خدمتی هایی دارد. [۲۶۳] .
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام نوشته: فضل الله صلواتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *