کتابنامه

کتابشناسی امام جواد

۱- امام جواد علیه السلام
امید امیدوار، قم، انتشارات شفق، ۱۳۵۵ش، ۳۲ص، جیبی (ویژه نوجوانان).

۲- امام جواد علیه السلام
گروه نویسندگان مؤسسه البلاغ، ترجمه محمود شریفی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸ش/۱۴۱۰ق، ۱۶۸ص، جیبی، سلسله (سرچشمه های نور).

۳- امام محمد تقی علیه السلام
سید کاظم ارفع، تهران، مؤسسه انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۷۰ش، ۴۹ص، رقعی.

۴- پیشوای نهم حضرت امام محمد تقی علیه السلام
گروه نویسندگان، چاپ مکرر، قم، در راه حق، ۱۳۷۱ش، ۵۶ص، رقعی، (به عربی و اردو هم ترجمه شده است).

۵- تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام
فضل الله صلواتی، اصفهان، انتشارات خرد، ۱۳۶۴ش، ۶۱۰ص، رقعی.

۶- تحلیلی از زندگانی و زمان امام جواد علیه السلام
گروه نویسندگان، زیر نظر قوام الدین وشنوی قمی، قم، احیاء و نشر میراث اسلامی، ۱۳۵۹ش، ۱۳۸ص، جیبی.

۷- جدی فروزا
در ذکر حالات حضرت امام محمدتقی و احفاد آن جناب)، عباس فیض قمی (م ۱۳۹۴ق)، قم، دفتر چاپخانه قم، ۱۳۶۴ق، ۳۲۰ص، رقعی.

۸- حضرت امام محمدتقی علیه السلام
عبدالامیر فولادزاده، تهران، انتشارات اعلمی، ۱۳۵۹ش، ۳۵ص، وزیری (مصور – ویژه نوجوانان).

۹- حضرت امام محمدتقی علیه السلام
فضل الله کمپانی، تهران، انتشارات مفید، ۱۳۶۲ش.

۱۰- حضرت امام محمد تقی علیه السلام
میرابوالفتح دعوتی، قم، انتشارات شفق، بی تا، ۳۲ص، وزیری (مصور – ویژه نوجوانان).

۱۱- الرسول والذراری … معصوم یازدهم
احمد سیاح، تهران، انتشارات اسلام، بی تا.

۱۲- زندگانی امام جواد علیه السلام
سیف الله یعقوبی قمشه ای، با مقدمه جعفر سبحانی، تهران، مسجد الغدیر، ۱۳۶۴ش، ۱۲۴ص، رقعی.

۱۳- زندگانی امام محمدتقی علیه السلام
حسین عمادزاده اصفهانی (۱۳۲۵-۱۴۱۰ق)، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۴۱ش/۱۳۸۲ق، ۳۳۴ص، وزیری.

۱۴- زندگانی امام محمدتقی علیه السلام نهمین پیشوای معصوم
عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۳۵۷ش/۱۳۹۹ق، ۱۱۹ص، جیبی.

۱۵- زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام
مرتضی مدرسی چهاردهی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات موسوی، ۱۳۶۱ش، ۲۵۲ص، رقعی.

۱۶- زندگانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام
حسین حماسیان (صابر کرمانی)، تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۴۲ش، ۴۸ص، رقعی (مصور – ویژه نوجوانان).

۱۷- زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام
سید جعفر مرتضی عاملی، مترجم: سید محمد حسینی، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۷ش، ۱۴۴ص، رقعی.

۱۸- زندگی و سیمای امام محمدتقی علیه السلام
سید محمدتقی مدرسی، مترجم: محمد صادق شریعت، تهران، انصارالحسین علیه السلام ، ۱۳۷۰ش.

۲۰- سرور الفؤاد (زندگانی حضرت امام جواد)
ابوالقاسم سحاب (م ۱۳۷۶ق)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۴ق، ۲۵۷ص، رقعی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *