احادیث و سخنان

مباحثه یحیی با حضرت جواد درباره خلفاء

در کتب اخبار شرح مفصلی راجع به این موضوع نوشته شده که یحیی چندین خبر که سنیان دربارهی اولی و دومینقل میکنند را درباره صحت و عدم صحت آن از حضرت سئوال کرد و حضرت امام محمدتقی (ع) از روی ادله عقلی و آیات صریح قرآن تمام آنها را رد فرمود و ساختگی و نادرست بودن آنها را ثابت فرمود که نویسنده به جهت اختصار و هم به عللی دیگر از ذکر آنها خودداری کرد. طالبین به دیگر کتابها مراجعه کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *