سیره عملی و رفتاری

مبارزه امام جواد علیه السلام با حدیث سازان

پس از آن که مامون دخترش را به امام جواد (علیه السلام) تزویج کرد، در مجلسی که مامون و بسیاری دیگر از جمله فقهای
درباری مانند یحییابن اکثم حضور داشتند، یحیی به امام عرض کرد: روایت شده جبرئیل حضور پیامبر (صلی الله علیه واله) رسید و
گفت: یا محمد! خدا به شما سلام میرساند و میگوید: من از ابوبکر راضیام؛ از او بپرس آیا او هم از من راضی است؟ البته علامه
امینی در جلد پنجم کتاب الغدیر این حدیث را دروغ و از احادیث مجعول محمد بن بابشاد دانسته است. امام فرمود: کسی که این
خبر را نقل میکند باید خبر دیگری که پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) در حجۀالوداع بیان کرد، از نظر دور ندارد. پیامبر فرمود:
کسانی که بر من دروغ میبندند، بسیار شدهاند و بعد از من نیز بسیار خواهند بود. هر کس به عمد بر من دروغ بندد، جایگاهش »
در آتش خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. آنچه با کتاب خدا و
این روایت با کتاب خدا سازگاری ندارد؛ زیرا خدا .« سنت من موافق بود، بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا و سنت بود، رها کنید
آیا خشنودی و ناخشنودی .« ما انسان را آفریدیم و میدانیم در دلش چه میگذرد و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم » : فرموده است
ابوبکر بر خدا پوشیده بود تا آن را از پیامبر (صلی الله علیه واله) بپرسد؟ یحیی گفت: روایت شده که ابوبکر و عمر در زمین مانند
جبرئیل و میکائیل در آسمانند. حضرت فرمود: در این حدیث نیز باید دقت شود، چرا که جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب خدایند،
هرگز گناهی از آنان سر نزده است و لحظهای از دایره اطاعت خدا خارج نشدهاند؛ ولی ابوبکر و عمر مشرک بودهاند. البته آنها پس
از ظهور اسلام مسلمان شدهاند، اما اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت پرستی سپری کردند. بنابراین، محال است خدا آن دو را
به جبرئیل و میکائیل تشبیه کند. یحیی روایت دیگری مطرح کرد که ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل بهشتند. امام فرمود: این
روایت نیز از جعلیات بنیامیه است و درست نیست؛ زیرا بهشتیان همگی جوانند و پیری در میان آنان وجود ندارد. این حدیث را
حسن و حسین » : بنیامیه در مقابل حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه واله) در مورد امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) که فرمود
جعل کردهاند. یحیی گفت: روایت شده که پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود: اگر من به «. دو سرور جوانان بهشت شمرده میشوند
ای» : پیامبری مبعوث نمیشدم، حتما عمر مبعوث میشد. امام فرمود: کتاب خدا از این حدیث راستتر است؛ زیرا فرموده است
از این آیه صریحا برمیآید که خداوند از پیامبران پیمان گرفته است. «. پیامبر! به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم
در این صورت، چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند. علاوه بر این، هیچ یک از پیامبران به قدر یک چشم بر هم زدن به
خدا شرک نورزیدهاند. چگونه خدا کسی را به پیامبری مبعوث میکند که بیشتر عمر خود را با شرک سپری کرده است؛ و نیز پیامبر
«. من در حالی پیامبر شدم که آدم بین روح و جسد قرار داشت » : فرمود
برگرفته از کتاب امام جواد تجسم صلابت نوشته: شمس الله صفرلکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *