احادیث و سخنان

نامه امام جواد به ابراهیم بن محمد

[۳۸۴] ۷ – صفار گفته است: از ابراهیم بن محمد روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام برایم نامه ای نوشت و دستور داد تا وقتی یحیی بن ابی عمران زنده است، نامه را نگشایم راوی گفت: نامه چند سال، پیش من بود، وقتی یحیی بن ابی عمران از دنیا رفت، نامه را گشودم و دیدم در آن نوشته است: «به کارهایی که یحیی بن ابی عمران عهده دارش بود، قیام کن.»، یا مطلبی به این مضمون. [۳۸۵] . [۳۸۶] ۸ – شیخ طوسی آورده است: از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشته و در آن، رفتار فرد درنده خویی را با خود، توصیف نمودم، پس حضرت به خط خود نگاشت: خدای متعال در یاری تو، از آنکه به تو ستم روا داشته است، تعجیل فرماید و رنج و آزار او را از تو کفایت کند و بشارت باد تو را بر یاری خداوند در دنیا و اجر و پاداش آخرت و بسیار حمد و ستایش خدا کن. [۳۸۷] . [۳۸۸] ۹ – و نیز گفته است: از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: امام علیه السلام برایم نوشت: صورتحساب تو رسیده است، خدای متعال از تو، قبول کند و از آنها، خشنود گردد و آنان را در دنیا و آخرت، با ما قرار دهد، مبلغی پول و مقداری لباس، برایت فرستادم، مبارکت باشد، بلکه همه ی نعمتهای خدا، بر تو مبارک و گوارا باد. و نیز نامه ای به «نضر» نوشتم و به او، دستور دادم که از رویارویی و ناسازگاری با تو، دست بر دارد و او را از موقعیت تو پیش خودم، با خبر ساختم، به «ایوب» هم نامه نوشته، همین سفارشها را کردم، به تمام دوستان و پیروان همدانی خود هم نامه نوشته، دستور فرمانبرداری از تو و هماهنگی با تو را به آنها داده ام و تاکید کرده ام که وکیلی جز تو ندارم. [۳۸۹] . [ صفحه ۱۳۹]
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *