احادیث اعتقادی

نیابت حج از دیدگاه امام جواد علیه السلام

بکر بن صالح میگوید: نامهای به امام جواد علیه السلام نوشتم و در آن موضوع نیابت پسرم از مادرم را مطرح کردم. در نامه
نوشته بودم: پسر من در سفر حج، همراه من است و به او دستور داده ام به نیابت از مادرم حج انجام دهد. آیا انجام حج پسرم، در
حالی که سفر اول او میباشد به جای حج واجبی که برعهده ی مادرم میباشد، کفایت میکند؟ امام جواد علیه السلام در جواب
[ صفحه ۴۳ ] «. نه » : نوشتند
برگرفته از کتاب سیره و زندگانی حضرت امام محمد تقی علیه السلام نوشته: لطیف و محمدرضا راشدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *