معجزات و کرامات

کرامات امام جواد خبر دادن از محل گوسفند گم شده

[۲۸۶] ۲۴ – و نیز گفته است: از علی بن جریر روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام نشسته بودم؛ گوسفند یکی از کنیزانش (یا نزدیکانش)، گم شده بود و تنی چند از همسایگان را بسوی حضرت، می کشیدند در حالی که خطاب به آنها می گفتند: گوسفند را شما دزدیده اید. امام جواد علیه السلام فرمود: وای بر شما! همسایگان ما را رها سازید؛ گوسفند شما را آنها ندزدیده اند؛ بلکه آن حیوان در خانه ی فلانی است؛ آنجا بروید و گوسفند خود را بیاورید؛ آنها [ صفحه ۱۰۶] بیرون شدند و گوسفند خود را در خانه ی او یافتند و وی را به باد کتک گرفته، لباسش را پاره کردند، در حالی که سوگند یاد می کرد، گوسفند را ندزدیده است خدمت امام جواد علیه السلام رسیدند؛ حضرت فرمود: وای بر شما! در حق این مرد، ستم نمودید؛ چه اینکه این گوسفند، بدون اطلاع او، داخل خانه اش شده بود. پس او را خواست و به تلافی پاره شدن لباسش و کتک خوردنش، چیزی به وی بخشید. [۲۸۷] .
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *