معجزات و کرامات

کرامات امام جواد نشانی فرستنده و گیرنده نامه ها

حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: سه چیز بنده را به خشنودی خداوند می رساند، آمرزش خواستن زیاد، تواضع، صدقه بسیار.
داود بن ابوالقاسم جعفری روایت می کند که سه کاغذ به من داده بودند که به سه نفر بدهم و عنوان آن کاغذها نوشته نشده بود و من غمگین بودم که آیا چه کنم و نمی دانستم که هر یک از کیست و به چه کسی باید داد. در آن اثنا به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رسیدم. فرمود که آن کاغذها را بیرون بیاور و هر یک را فرمود که از فلانی است و برای فلانی نوشته شده است و کاغذ سوم را فرمود که سیصد دینار هم داده است که به فلان شخص از بنی اعمامش بدهی، خواهد گفت: کسی را به من نشان بده که فلان متاع را برای من بخرد. به او نشان بده. چون به آن مرد برخوردم و زر را به او دادم، همان خواهش را از من کرد و من به او خدمت کردم. او روایت می کند که همچنین در اثنای راه شترداری به من التماس کرده بود که اجازه بگیر که من به خدمت آن حضرت برسم تا مطلبی که دارم، عرض نمایم. چون به خدمت آن حضرت رسیدم، سفره در میان بود و فرصت نشد که خواهش شتردار را عرض کنم. در اثنای طعام خوردن حضرت به خادمی فرمود: برو فلان شتردار را که در فلان مکان آمده، بطلب که مطلبی دارد.
—————————————————————————————————————————————–
منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام جواد علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *