معجزات و کرامات

کرامات امام جواد نقل از ابراهیم بن محمد

حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: آهنگ توجه به خدا نمودن به دلها، زودتر آدم را به مقصود می رساند از این که اعمال و حرکات فقط بدنی باشد.
محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات از ابراهیم بن محمد نقل می کند که گفت: حضرت جواد علیه السلام نامه ای به من نوشت و دستور داد تا یحیی بن ابی عمران زنده است آن را باز نکنم. دو سال نامه پیش من بود، روزی که یحیی مرد، نامه را باز کردم، در آن نوشته بود: کارهایی که او انجام می داد، تو انجام بده. من تا یحیی بن ابی عمران زنده بود از مرگ نمی ترسیدم، چون مطمئن بودم که عمرم باقی است.
—————————————————————————————————————————————–
منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام جواد علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *