معجزات و کرامات

کرامات و معجزات امام جواد

-۱ روشن شدن خانه از نور صورت مبارکش هنگام ولادت ۲- شهادت عصا دربارهی او به امامت ۳- شبه خاتمی که در یکی از دو
[ کتف مبارکش بوده ۴- استشفاء بوجود او ۵- خشک شدن دست مخارق نوازنده مغنی و بیم و فزع او ۶- علم آن [ صفحه ۱۶۲
صفحه ۷۰ از ۱۱۱
حضرت به آنچه در نفوس است ۷- خبر دادن به اسرار غیبی ۸- استجابت دعوات آن جناب ۹- برگ آوردن و میوه دادن درخت
خشک ۱۰ – علم آن حضرت به اجل خود ۱۱ – علم او به نزدیکی وفات خودش ۱۲ – وقوف دادن کشتی را در دریا ۱۳ -سیر دادن
مردی را تا بیت المقدس در یک وقت ۱۴ -سه سیر دادن او را تا مکه در یک شب و برگردانیدن او ۱۵ -برگردانیدن برگ درخت
زیتون را بدراهم ۱۶ -رویانیدن و سبزگردانیدن چوب خشک را ۱۷ -آشکار ساختن اثر انگشتان خود را در صخره (سنگ سخت)
-۱۸ کشانیدن و امتداد دادن آن را بدون آتش مانند داود علیه السلام ۱۹ – نقش زدن به سنگ با خاتم خود ۲۰ – بینا گردانیدن کور
را ۲۱ -سخن گفتن گاو با آن جناب ۲۲ -علم و آگاهی آن حضرت به وفات پدر بزرگوارش در حالت بودن او در مدینه و بودن
پدرش در خراسان ۲۳ -آمدن آن جناب از مدینه به طوس برای تجهیز پدرش به طیالارض ۲۴ -دخول آن حضرت در زندان و
بیرون آوردن اباصلت هروی از محبس ۲۵ – بیرون آوردن آن جناب شمس طلا را از خاک ۲۶ -زنده گردانیدن او میت را ۲۷ -علم
او به منطق گوسفند ۲۸ – علم او به مقدار و وزن آب دجله ۲۹ – علم او به حال انسان ۳۰ -اخبار آن جناب دربارهی امام قائم
علیه السلام و غیبت آن حضرت و دیگر معجزات که در کتب مربوطه ضبط نمودهاند
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *