امامت و رهبری، حاکمان زمان

گفتار و اقوال اهل سنت در مورد امام جواد – خواجه محمد پارسا بخاری حافظ در فصل الخطاب

محمد پارسا حافظ در کتاب فصل الخطاب خود مینویسد: از جمله ائمه اهلبیت، ابوجعفر محمد الجواد بن علی الرضا علیه السلام
است که او از اعقاب امام رضا و یگانه پسر آن حضرت است حضرتش محمد الجواد صاحب قبه ببغداد ابوجعفر ثانی امام شیعه اثنی
عشریه لقب او تقی و قبرش با قبر جدش امام کاظم در بغداد تحت قبه واحده است (این در زمان محمد پارسا بوده و اکنون برای دو
امام دو قبه مذهب و دو گنبد مجلل در دو ضریح خاتمکاری منور و مفخم است) مامون دختر خود امالفضل را به ازدواج آن
حضرت درآورده و امام او را به مدینه برد و مامون سالیانه هزار هزار درهم برای آن جناب میفرستاد.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *