آرشیو فرزندان و نوادگان

 • مولف منتخب التواریخ [ ۱۶۹ ] از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رحمۀ الله علیه نقل کرده که نسب سادات رضوی قم ومشهد به جناب احمد نقیب منتهی میشود و […] 0

  سادات رضوی آستان قدس

  مولف منتخب التواریخ [ ۱۶۹ ] از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رحمۀ الله علیه نقل کرده که نسب سادات رضوی قم ومشهد به جناب احمد نقیب منتهی میشود و […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام فرزندان امام جواد علیه السلام عبارت بودند از: ۱-امام هادی علیه السلام که نامش علی بود. ۲-موسی که به موسی مبرقع شهرت داشت. ۳-حکیمه. […] 0

  اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام

  اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام فرزندان امام جواد علیه السلام عبارت بودند از: ۱-امام هادی علیه السلام که نامش علی بود. ۲-موسی که به موسی مبرقع شهرت داشت. ۳-حکیمه. […]

  ادامه ...

 • از احفاد حضرت جواد الائمه علیه السلام در تهران سلسله سادات جلیله اخوی و تقوی میباشند که شهرت و جلالت مقام و اصالت ونجابت و تقوی و فضیلت و احترام […] 0

  سلسله سادات اخوی و تقوی در تهران

  از احفاد حضرت جواد الائمه علیه السلام در تهران سلسله سادات جلیله اخوی و تقوی میباشند که شهرت و جلالت مقام و اصالت ونجابت و تقوی و فضیلت و احترام […]

  ادامه ...

 • بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […] 0

  ذکر اولاد حضرت جواد

  بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […]

  ادامه ...

 • تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […] 0

  اولاد امام جواد

  تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در ارشاد مینویسد که حضرت جواد الائمه را چهار اولاد بوده دو پسر و دو دختر پسران آن بزرگوار حضرت ابوالحسنالهادی امام علی النقی و حناب موسی المبرقع […] 0

  اسامی فرزندان امام جواد

  شیخ مفید در ارشاد مینویسد که حضرت جواد الائمه را چهار اولاد بوده دو پسر و دو دختر پسران آن بزرگوار حضرت ابوالحسنالهادی امام علی النقی و حناب موسی المبرقع […]

  ادامه ...

 • اشاره۱- علی بن محمد هادی علیه السلام، که امام دهم شیعیان میباشند، و در صحیفه الهادی علیه السلام به تفصیل در خصوص آن بزرگوار سخن خواهیم گفت. ۲- موسی بن […] 0

  گفتاری پیرامون فرزندان امام جواد

  اشاره۱- علی بن محمد هادی علیه السلام، که امام دهم شیعیان میباشند، و در صحیفه الهادی علیه السلام به تفصیل در خصوص آن بزرگوار سخن خواهیم گفت. ۲- موسی بن […]

  ادامه ...

 • در تاریخ قم می نویسد:بنا به نقل شیخ مفید رحمه الله، موسی مبرقع جد سادات رضویه، در سال ۲۵۶ هجری وارد قم شد که سلسله ی سادات رضوی از نسل […] 0

  فرزند امام جواد موسی مبرقع

  در تاریخ قم می نویسد:بنا به نقل شیخ مفید رحمه الله، موسی مبرقع جد سادات رضویه، در سال ۲۵۶ هجری وارد قم شد که سلسله ی سادات رضوی از نسل […]

  ادامه ...

 • اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […] 0

  سادات برقعی قم

  اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […]

  ادامه ...