آرشیو فرزندان و نوادگان

 • از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […] 0

  سلسله سادات تقوی شیرازی

  از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […]

  ادامه ...

 • در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […] 0

  امامزاده احمد رضا فرزند امام جواد در بلوک کرون اصفهان

  در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […] 0

  فرزندان امام جواد علیه السلام

  فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […]

  ادامه ...

 • حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […] 0

  فرزند امام جواد حکیمه

  حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […]

  ادامه ...

 • از فرزندان ذکور امام نهم علیه السلام دو پسر به یادگار ماند :۱ – امام علی النقی علیه السلام خورشید هدایت و دهمین مهر سپهر سروری (که به یاری خداوند […] 0

  فرزندان حضرت جواد

  از فرزندان ذکور امام نهم علیه السلام دو پسر به یادگار ماند :۱ – امام علی النقی علیه السلام خورشید هدایت و دهمین مهر سپهر سروری (که به یاری خداوند […]

  ادامه ...

 • تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […] 0

  اولاد امام جواد

  تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […]

  ادامه ...

 • سرآغاز عمر کوتاه، اما پربرکت و البته پرحادثه امام جواد علیه السلام و وقایعی که در مدت کوتاه امامت ایشان رخ داده که تمامی آنها دلالت بر عظمت بی نهایت […] 0

  زندگینامه امام جواد علیه السلام

  سرآغاز عمر کوتاه، اما پربرکت و البته پرحادثه امام جواد علیه السلام و وقایعی که در مدت کوتاه امامت ایشان رخ داده که تمامی آنها دلالت بر عظمت بی نهایت […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • در تعداد و اسامی اولاد حضرت امام «ابوجعفر محمد بن علی الجواد (ع)» در بین علماء نسابه اختلاف است برخی تعداد فرزندان آن حضرت را چهار پسر و چهار دختر […] 0

  اولاد و اعقاب حضرت جواد

  در تعداد و اسامی اولاد حضرت امام «ابوجعفر محمد بن علی الجواد (ع)» در بین علماء نسابه اختلاف است برخی تعداد فرزندان آن حضرت را چهار پسر و چهار دختر […]

  ادامه ...

 • اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام فرزندان امام جواد علیه السلام عبارت بودند از: ۱-امام هادی علیه السلام که نامش علی بود. ۲-موسی که به موسی مبرقع شهرت داشت. ۳-حکیمه. […] 0

  اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام

  اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام فرزندان امام جواد علیه السلام عبارت بودند از: ۱-امام هادی علیه السلام که نامش علی بود. ۲-موسی که به موسی مبرقع شهرت داشت. ۳-حکیمه. […]

  ادامه ...